De informatie op deze website bestaat uit persoonlijke ervaringen en meningen. Alle uitingen van Beleggersplek zijn de professionele mening van Pieter Dijkstra en kunnen op geen enkele wijze worden opgevat als een persoonlijk advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer producten over te gaan. Beleggersplek is geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.

Het is belangrijk te begrijpen dat de genoemde resultaten niet doorsnee zijn, maar juist kunnen variëren. Jouw resultaten hangen af van meerdere factoren, waaronder je ervaring, kennis, achtergrond, werkhouding en geluk.

Wij zijn geen financieel adviseurs en dit is geen financieel advies. Dit is een educatieve website. De uitingen van Beleggersplek hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat.

Het gebruik van deze informatie is op eigen risico en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Iedere investering en belegging is een eigen risico. Volg nooit blindelings het advies van anderen.

Beleggersplek kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de gegeven informatie op deze website. Het gebruik van deze informatie gebeurt op jouw eigen risico. Je dient ervan bewust te zijn dat de gepresenteerde informatie, mede door de snelheid waarmee de markt zich beweegt, al snel achterhaald is dan wel kan zijn. Wees hiervan bewust bij het bestuderen van de informatie. Daarnaast wordt uitdrukkelijk verzocht de informatie zelf te verifiëren.

Uitsluitend jijzelf bent verantwoordelijk voor jouw eigen aan-en verkoopbeslissingen. Het aankopen van financiële producten zoals aandelen en cryptovaluta brengt vanwege de aard van het product en de volatiliteit van de markt grote risico’s met zich mee. Deze risico’s zijn zo groot dat het zelfs mogelijk is je hele aankoopbedrag te verliezen. Koop dus geen beleggingsinstrumenten die je niet kunt veroorloven te verliezen. Tegenover rendement staat risico. Beleggersplek.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen.