Alles te weten komen over de belastingen die je bij Bitvavo betaalt? In dit artikel leggen we je het uitgebreid uit. Ook als je handelt in digitale valuta moet je hier belasting over betalen. Het is dan ook niet verstandig om op je belastingaangifte niet aan te geven dat je crypto munten bezit. Digitale valuta (crypto’s) vallen meestal in Box 3 van de belastingdienst, onder de categorie ‘Overige bezittingen’. Komen ze boven het vrijgestelde bedrag uit? Dan betaal je belasting. Lees verder voor de volledige uitleg…

Bitvavo en belasting: hoe zit dat precies en wat moet je doen?

Tegenwoordig moet je ook gewoon over crypto bezittingen belasting betalen. Precies weten hoe nu zit met crypto valuta, Bitvavo en belastingen? Lees dan dit artikel. Tegenwoordig zijn alle Nederlandse crypto exchanges verplicht het opgebouwde vermogen van hun klanten aan de Nederlandse Belastingdienst op te geven. Reken maar dat de Belastingdienst hier achteraan gaat. De kans is dus bijna 100% dat jouw cryptotegoeden hier bekend zijn.

Belangrijke disclaimer vooraf:
Dit is géén financieel advies. Speculeren is riskant, geeft verlies en moet alleen gedaan worden met geld dat je bereid bent te verliezen. Handelen, speculeren en beleggen is namelijk geen inkomstenbron, maar een riskante speculatie die gespreid moet worden om verliezen te beperken. Uitsluitend jijzelf bent hier verantwoordelijk voor. Volledige disclaimer.

Bitvavo en de belastingdienst

Jaarlijks doe je belastingaangifte bij de Belastingdienst. Dit doe je ook over je bezittingen in crypto. Als particulier (jij als privépersoon, dus niet aan bedrijf verbonden) valt je crypto bezit eigenlijk altijd in Box 3 bij de Nederlandse Belastingdienst. Het is afhankelijk van de totale waarde van je overige bezittingen of je over je crypto munten belasting moet betalen.

Belangrijk: ondergrens van 50.000 euro

Ieder jaar wordt er een ondergrens bepaald voor Box 3 bij de belastingdienst. Dit houdt in dat je meer vermogen hebt dan het bedrag van de ondergrens, je over alles wat erbovenuit komt belasting betaalt. Je betaalt dus niet over je hele vermogen belasting. Je kunt het ongeveer zo zien: als jij gras gaat maaien, haal je alleen dat deel van het grassprietje weg dat boven de waaier uitkomt. Het onderste deel van het plantje is niet beschadigd en zit stevig in de grond.

Tel crypto bezit bovenop andere bezittingen

Als je crypto munten bezit, moet je die bovenop je andere vermogen in Box 3 tellen. Stel je hebt 45.000 euro op je spaarrekening. Dan heb je hiermee de ondergrens van 50.000 nog niet bereikt en betaal je in principe geen vermogensbelasting. Maar als jij ook nog eens 10.000 euro in crypto valuta (bijvoorbeeld bij Bitvavo) geïnvesteerd hebt, dan is je totale vermogen 45.000 + 10.000 = 55.000 euro. Over de bovenste 5000 euro betaal je belasting.

Wat als je ondernemer bent?

Als je ondernemer bent en cryptomunten bezit (voor zakelijke toepassingen), dan is de kans groot dat je niet in Box 3 van de Belastingdienst, maar in Box 1 terechtkomt. Het nadeel is dat je er in Box 1 veel meer belasting over betaalt dan in Box 3. Maken de crypto valuta onderdeel uit van je beleggingen? Dan geldt voor het rendement 31% inkomstenbelasting (in 2021). Voor elke 100 euro die jij met crypto investeringen verdient, gaan er 31 naar de Belastingdienst.

De Belastingdienst werkt met “fictief rendement”

De Belastingdienst gaat ervanuit dat wanneer jij geld bezit, je hier elk jaar een percentage rendement op behaalt. De Belastingdienst gaat ervanuit dat hoe groter jouw vermogen, is hoe meer rendement jij behaalt. Hoe hoger dat verwachte rendement, hoe meer belasting je betaalt.

 • Tot en met 50.000 euro geldt een verwacht rendement van 1.90%

 • Van 50.001 – 900.000 geldt een verwacht rendement van 4.50%

 • Boven de 900.000 euro geldt een verwacht rendement van 5.69%.

Rekensommetje fictief rendement

Heb je meer dan 50.000 euro vermogen? Dan ga je over dat extra gedeelte omzetbelasting betalen. Vanaf dat punt reken je weer van 0. Heb je 60.000 euro vermogen in totaal? Dan kijk je alleen naar de 10.000 die boven de 50.000 uitstijgen. Voor de 10.000 betaal je dan een fictief rendement in de laagste klasse: afgerond 1.90%. In de praktijk is dit zo’n 190 euro.

Kun je de inkomstenbelasting beperken?

Er zijn verschillende tips en trucjes om de inkomstenbelasting zo laag mogelijk te houden.

 • Let op de peildatum: 1 januari

De Belastingdienst bepaalt op 1 januari wat jouw vermogen is. Beginnen in de crypto handel met een groot bedrag? Doe dit bij voorkeur vlak na 1 januari en niet ervoor om kosten laag te houden

 • Leningen en (studie)schuld zijn aftrekbaar?

Kom je met je eigen vermogen boven de ondergrens uit? Als je een lening moet aflossen of nog een studieschuld hebt, is er kans dat je alsnog geen vermogensbelasting hoeft te betalen. Je kunt de studieschuld of de lening namelijk volledig van het bedrag aftrekken.

 • Hou ondergrenzen goed in de gaten

Zo min mogelijk belasting betalen? In het geval van inkomensbelasting kijk je naar de ondergrens voor inkomensbelasting. Deze verschilt per jaar, dus zorg voor een actueel overzicht.

 • Met een fiscaal partner is er meer mogelijk

Heb je een fiscaal partner? Dan wordt het heffingsvrij vermogen in één klap verdubbeld: niet 50.000, maar 100.000 euro. Dat is vooral voordelig als één van de twee een groot vermogen heeft en de ander een kleiner vermogen. Heb je beiden een groot vermogen? Dan heb je weinig voordeel.

Portfoliobalans bij Bitvavo

Voor het doen van jaaropgaven bij de Belastingdienst is geen volledig jaaroverzicht nodig. 1 januari is de peildatum. Bitvavo geeft ook geen volledig jaaroverzicht aan klanten uit. Wel vind je alle informatie die je nodig hebt terug in je eigen portfoliobalans op de Bitvavo website.

Wat als je als particulier cryptovaluta minet of verhandelt?

Voor het minen van crypto verhandelen gelden weer andere regels. Per dag kun je maar een beperkte hoeveelheid aan crypto’s minen. Als je crypto’s minet, hoef je de opbrengst ervan niet zelf aan te geven, tenzij je er meer aan verdient dan het je kost. Dan is er sprake van winst uit een onderneming. Het kan ook zijn dat je je loon in cryptovaluta krijgt uitbetaald van je werkgever. In dat geval is de werkgever verplicht deze bij ontvangst om te rekenen naar euro’s.

Als je BV in cryptovaluta wordt uitbetaald

Het kan natuurlijk ook zien dat je BV voor geleverde diensten of producten in crypto wordt betaald. Ook dan moet er worden omgerekend in euro’s. dit bedrag tel je bij je omzet op. als je op de balansdatum van de Belastingdienst (1 januari) cryptovaluta bezit, dan moet je deze op kostprijs waarderen. Ook als je BV zelf in crypto handelt of ernaar minet, worden deze geregistreerd voor de belastingdienst. Dit zie je weer terug in de winst-en-verliesrekening.

Bitvavo en belasting: uitleg op YouTube

Crypto en Belasting? Je leert er alles over bij Online Vibes:

Belasting betalen over crypto? LangzaamRijker laat zien hoe dat precies werkt:

De waarde van je bezittingen

Crypto valuta vallen dus in Box 3. Wat de precieze waarde van je bezittingen zijn, wordt bepaald op de datum 1 januari over het jaar waarover je je belastingaangifte moet doen. Voor het jaar 2021 is dat dus 1 januari 2021. Als je winst boekt met de digitale valuta, dan zijn deze belastbaar volgens Box 3. Je krijgt te maken met een vrijgesteld bedrag, waarover je geen belasting hoeft te betalen, maar komt het bedrag hier bovenuit, dan betaal je wel belasting.

Je crypto portfolio ligt bij de Belastingdienst

Wist je dat crypto brokers als Bitvavo wettelijk verplicht zijn om een overzicht van het opgebouwd vermogen van hun klanten aan de Belastingdienst te geven? Je portfolio met crypto’s en de waarde hiervan is vermoedelijk dus bekend bij de Belastingdienst. Dat houdt ook in dat het geen zin heeft om deze bij de Jaaropgave van de Belastingdienst niet te vermelden.

Wat is de ondergrens in Box 3?

Je crypto vermogen valt bijna altijd in Box 3 van de belastingdienst. Als crypto’s onderdeel uitmaken van je vaste inkomen (als loon worden uitbetaald) of op een andere manier bedrijfsgebonden zijn, kan het voorkomen dat ze in Box 1 vallen. Een ondernemer die cryptomunten bezit en hier geld mee verdient, valt wettelijk al snel weer in Box 1. Voor Box 3 geldt een ondergrens van 50.000 euro. Tot een cryptowaarde van 50.000 euro betaal je geen belasting.

Rendement uit beleggingen

Over het jaar 2021 betaal je 31% inkomstenbelasting op het rendement van je beleggingen, dus ook crypto beleggingen. De belastingdienst gaat er vanuit dat hoe hoger je vermogen in Box 3, hoe meer rendement je hierover zult behalen. Als je bijvoorbeeld 40.000 euro aan spaargeld op de bank hebt staan en nog eens 20.000 euro geïnvesteerd hebt in crypto, dan is dit een vermogen van 60.000 euro. Je betaalt maar over 10.000 euro van je investering belasting.

Hoe werkt het dan echt?

Je betaalt geen 31% over die 10.000 euro die je boven de bovengrens uitkomt, maar 31% over het verwachte rendement van die 10.000 euro. Stel de verwachting is dat je 2% rendement haalt, dan is dit 200 euro (op 10.000 euro). Je betaalt dan 31% van 200 euro belasting. In dit geval zou dat 62 euro zijn. Qua inkomensbelasting is dit dus nog wel te overzien.

Minder belasting betalen met crypto?

Er zijn verschillende manieren om de inkomensbelasting op crypto zo laag mogelijk te maken:

 • Studieschulden en schulden uit leningen mag je van het totale vermogen in Box 3 aftrekken, waardoor er een minder groot of helemaal geen bedrag boven de ondergrens van 50.000 euro uitkomt

 • Over de winst die je met actief beleggen van crypto betaalt, betaal je geen belasting

 • Je kunt het beste wachten met het doen van grote crypto investeringen tot vlak na 1 januari. Er wordt namelijk gekeken naar het vermogen dat je op 1 januari hebt. Alles wat je daarna aan vermogen investeert in crypto wordt door de Belastingdienst niet meegeteld.

 • Het bedrag waarover je geen vermogensbelasting hoeft te betalen is 50.000 euro in Box 3. Heb je een fiscaal partner, dan is het heffingsvrije vermogen naar 100.000 euro verdubbeld. Je moet wel rekening houden met het vermogen dat je fiscaal partner heeft.

Hoe vaak betaal je precies inkomstensbelasting?

De Belastingdienst kijkt alleen naar je vermogen op 1 januari van het belastingjaar. Dat betekent ook dat je maar eens in het jaar inkomstenbelasting hoeft op te geven en te betalen.

De Europese Unie gaat de regels strenger maken

Omdat crypto valuta nog relatief nieuw zijn, bestaan er nog niet heel veel regels voor. Maar er liggen inmiddels al wetsvoorstellen bij de Europese Commissie om de regels op crypto strenger te maken. Anonieme crypto wallets (portemonnees) zullen niet meer toegestaan worden. Ook anonieme transacties worden verboden. Die regels komen er, of zijn er intussen al, om de kans op witwassen en het financieren van terrorisme zo klein mogelijk te maken.

Pas op voor boetes

Voor de Belastingdienst geldt dat wanneer je niet opgeeft dat je vermogen in crypto valuta hebt, dit als “Verhuld vermogen” bekend komt te staan. De Belastingdienst komt er vrij eenvoudig achter of je wel of geen crypto munten bezit. Geef je dat niet op, dan kun je een boete krijgen. De handelsplatformen zijn verplicht de Belastingdienst alle informatie te geven.

Minen van coins valt in Box 1

In crypto munten kun je handelen, je kunt ze staken, maar je kunt ze ook “minen”. Als je kiest voor minen, valt het vermogen niet meer in Box 3 van de Belastingdienst, maar in Box 1. Het gevolg is dat je er een veel groter percentage belasting over betaalt. Een Miner is iemand die hardware bezit die kan controleren of crypto transacties kloppen of niet en daar vervolgens vergoedingen voor krijgen. Minen kan voordelig zijn, maar het wordt wel meer belast.

Hoe worden crypto munten van minderjarigen belast?

Het kan zijn dat je minderjarige kinderen hebt, die in het bezit zijn van cryptomunten. In dat geval betalen niet zij, maar jij hier belasting over moet betalen. De waarde van de munten wordt namelijk opgeteld bij jouw vermogen dat in Box 3 vanaf de ondergrens van 50.000 euro wordt belast.

YouTube uitleg: Bitvavo en de belastingdienst

YouTube kanaal Langzaam Rijker heeft een uitgebreide video waarin alles wordt besproken wat met crypto en de belastingdienst te maken heeft:

Deze populaire video van RTL Z laat zien hoe je belasting over Bitcoins (en eventuele andere crypto coins) betaalt:

Ook Online Vibes heeft een video over de relatie tussen cryptomunten en belasting:

Bronnen Bitvavo en belastingdienst

Begin hier met crypto aanschaffen via Bitvavo

Hieronder kun je beginnen met Bitvavo, inclusief een welkomstbonus die automatisch voor je geactiveerd wordt.

Op jouws succes!