Bitvavo limiet order (uitleg)

Ontdekken wat een Bitvavo limiet order is? In dit artikel gaan we je dat uitgebreid vertellen. Laten we beginnen met uitleggen wat nu precies het verschil tussen een stoporder en een limietorder is. Limietorders plaats je als je een betere openingsprijs voor je order wil hebben dat wat de marktwaarde nu is. Een limietorder wordt alleen uitgevoerd als de marktprijs deze prijs of een nog betere prijs bereikt heeft. Een stoporder heb je bij een ongunstigere uitgangsprijs.

Belangrijke disclaimer vooraf:
Dit is géén financieel advies. Speculeren is riskant, geeft verlies en moet alleen gedaan worden met geld dat je bereid bent te verliezen. Handelen, speculeren en beleggen is namelijk geen inkomstenbron, maar een riskante speculatie die gespreid moet worden om verliezen te beperken. Uitsluitend jijzelf bent hier verantwoordelijk voor. Volledige disclaimer.

Dit is een stoporder

De stop order wordt ook wel de “stop loss” order genoemd, wat betekent dat je deze order inzet om je verliezen te beperken. Voor zowel een limietorder als een stoporder geef je een bepaalde waarde mee. Bijvoorbeeld: “ik wil X crypto voor X waarde kopen/verkopen”. Pas als de marktprijs die waarde bereikt, zal de order worden ingezet. Wordt de waarde niet bereikt, dan wordt de order ook niet ingezet. Er is dus geen garantie dat de order in werking treedt.

Verschillende limietorders bij Bitvavo

Bij Bitvavo kun je van drie verschillende limitorders gebruik maken:

 • Een “Fill-or-Kill” order

 • Een “Immediate or Cancel” order

 • Een “Good ‘til Cancelled” order

Zo ziet een Fill-or-kill order eruit

Hoe ziet een Fill-or-Kill order er precies uit? Deze heeft in ieder geval de volgende kenmerken:

 • Zoals bij elke Limiet order geldt dat deze alleen uitgevoerd wordt bij de prijs die je van tevoren hebt aangegeven (of een nog betere prijs)

 • Daarnaast moet de order in zijn geheel kunnen worden uitgevoerd. “Fill-or-Kill” betekent letterlijk: als je niet de hele order kunt vullen (Fill), dan gaat de order niet door (Kill)

 • De Fill-or-Kill moet direct kunnen worden uitgevoerd.

Fill or Kill in de praktijk

Bij deze order geef je niet alleen aan tegen welke prijs je iets wilt kopen, maar ook hoeveel van iets – bijvoorbeeld 20 van een bepaalde cryptomunt – wil kopen. Als er tegen de door jou aangegeven prijs maar 15 van die munten beschikbaar zijn, gaat de order niet door. Waarom niet? De order is niet helemaal gevuld “Fill”, maar slechts voor 15/20 = 75%. De Fill-or-Kill moet in één keer worden uitgevoerd: dus niet eerst 15 munten aankopen en later nog eens 5.

Een Fill-or-Kill limietorder instellen

Bij Bitvavo een Fill-or-Kill limietorder instellen gaat als volgt:

 • Ben je ingelogd? Ga dan eerst naar et Geavanceerde dashboard

 • Linksboven in het beeldscherm vind je “Change Market” – hier kun je aangegeven in welke markt je wil handelen

 • Klik nu op “Aan-of Verkooporder” en vervolgens “Limietorder”

 • Geef aan welke hoeveelheid van een munt je wil aan- of verkopen

 • Geef per digitale valuta het bedrag aan waarop de limiet wordt geplaatst

 • Kies nu voor “Advanced” en vervolgens “Fill-or-Kill”.

Annuleren van een Fill-or-Kill limietorder?

Je kunt een Fill-or-Kill limietorder niet zelf annuleren of aanpassen. De order moet namelijk direct gevuld worden. Anders wordt deze automatisch geannuleerd. Er is geen tijd voor aanpassingen. Een Fill-or-Kill order wordt daarom ook niet in de openstaande orders opgenomen.

Zo ziet een “Immediate-or-Cancel” order eruit

Je herkent een Immediate-or-Cancel limiet order aan deze kenmerken:

 • De order moet tegen de vooraf aangegeven prijs (of beter) uitgevoerd worden

 • De order kan geheel, maar ook gedeeltelijk uitgevoerd worden

 • De order moet direct uitgevoerd kunnen worden

 • Blijft er een gedeelte van de order over dat niet direct kan worden uitgevoerd? Dan wordt dit automatisch geannuleerd.

De Immediate-or-Cancel limietorder in de praktijk

De Immediate-or-Cancel is hetzelfde als de Fill-or-Kill in de zin dat als de order niet direct kan worden uitgevoerd, deze meteen komt te vervallen. Het verschil is dat de order bij Fill-or-Kill in zijn geheel moet worden uitgevoerd. Dus als je 20 cryptomunten tegen een bepaalde prijs wil kopen of verkopen, dan moeten het er ook écht 20 zijn. Bij Immediate-or-Cancel kan het ook zijn dat je 15, 12 of zelfs 3 van die munten tegen de door jou ingestelde prijs krijgt.

Zo stel je een Immediate-or-Cancel limietorder in

Bij Bitvavo kun je de Immediate-or-Cancel order als volgt instellen:

 • Na te zijn ingelogd, ga je gelijk naar het Geavanceerde dashboard

 • Linksboven in het beeldscherm geef je bij “Change Market” aan in welke markt je wil handelen

 • Geef nu een “Aan- of verkooporder” aan en kies voor “Limietorder”

 • Je geeft aan hoeveel je wilt kopen of verkopen en het bedragen waartegen de order plaats moet vinden

 • Klik eerst op “Advanced” en daarna op “Immediate-Or-Cancel”.

Is de Immediate-or-Cancel limietorder te annuleren?

Je kunt de Immediate-or-Cancel limietorder niet aanpassen of annuleren. Dat heeft ermee te maken dat deze meteen gevuld moet worden, geheel of gedeeltelijk, want anders komt hij te vervallen (wordt hij geannuleerd). Daarom vind je hem niet bij openstaande orders terug.

Of kies je voor de Good-‘til-Cancelled order?

Van alle limietorders wordt de Good-‘til-Cancelled order het meest gebruikt. Je herkent deze aan:

 • Het feit dat de order (net als bij de andere limietorders) alleen wordt uitgevoerd tegen de door jou aangegeven prijs of een nóg betere prijs

 • De order niet direct vervuld hoeft te worden, maar in het orderboek aanwezig blijft tot je hem geannuleerd hebt.

De Good-‘til-Cancelled limietorder in de praktijk
Stel: je wil 20 munten van een bepaalde crypto kopen tegen een bepaalde prijs. Je plaatst het order, maar op het moment zelf is er niemand die tegen deze prijs verkopen wil. Geen probleem: je order blijft net zolang staan totdat iemand wel tegen deze prijs verkoopt. Het kan natuurlijk dat je prijs zo extreem onvoordelig is voor anderen dat deze nooit wordt bereikt, dan zal de order ook niet worden vervuld. De order blijft net zo lang staan als jij wilt.

De Good-‘til-Cancelled limiet order instellen

 • Je begint door naar het geavanceerde dashboard te gaan

 • Links bovenaan het scherm geef je dan de markt aan waarop je wilt gaan handelen
 • Dan kies voor aan- of verkooporder en vervolgens “Limiet order”

 • Geef de hoeveelheid (van de crypto) aan die je wilt aan- of verkopen en geef ook de prijs aan waartegen je deze wilt aan- of verkopen

 • Nu hoef je alleen nog op “Doorgaan” te drukken.

Wat is de Post-only optie?

Je kunt behalve “Good-‘til-Cancelled” of “Post-Only” inleggen. Dit betekent dat de limiet order alleen ingaat als deze nog niet direct kan worden uitgevoerd. Waarom zou je dat doen? Vraag je je misschien af. Het voordeel is dat je bij Bitvavo dan altijd als “Maker” en niet als “Taker” te boek komt staan voor de deal. De Maker-fee is een stuk lager dan de Taker-fee.

 • Ga eerst naar “Advanced” en klik dan op “Post-Only”.

https://support.bitvavo.com/hc/nl/articles/4405191460625

https://support.bitvavo.com/hc/nl/articles/4405202731025

https://support.bitvavo.com/hc/nl/articles/4405191465233

https://support.bitvavo.com/hc/nl/articles/4405191434385-Welke-verschillende-ordertypen-zijn-er-

Bitvavo limiet order instellen: YouTube vertelt hoe

In deze video vind je alles over de koop-, verkoop- en Stop Loss order limieten:

Bovengrens instellen met Bitvavo? Je leert het van Crypto Nederland:

Crypto Nederland laat ook zien hoe je een ondergrens instelt:

Bronnen Bitvavo limiet order

Hier kun je beginnen met Bitvavo

Ontdek Onze Uitgebreide Gidsen en Reviews

Dit zijn slechts enkele van de vele bronnen beschikbaar op onze website om jou te ondersteunen en te informeren.