De term voor het bedrag dat wordt betaald bovenop de nominale waarde

Het bedrag dat bovenop de nominale waarde berekend wordt, wordt ook wel de “Agio” genoemd. Maar ja, dan ben je er nog niet. Want betekent Agio nu precies? Agio is eigenlijk een ander woord voor premie. Deze komt bovenop de nominale waarde van het aandeel dat voor een NV (Naamloze Vennootschap) of BV (Besloten Vennootschap) is bepaald. In feite is dit het verschil tussen de nominale waarde van het aandeel en de waarde die je ervoor betaalt.

Belangrijke disclaimer vooraf:
Dit is géén financieel advies. Speculeren is riskant, geeft verlies en moet alleen gedaan worden met geld dat je bereid bent te verliezen. Handelen, speculeren en beleggen is namelijk geen inkomstenbron, maar een riskante speculatie die gespreid moet worden om verliezen te beperken. Uitsluitend jijzelf bent hier verantwoordelijk voor. Volledige disclaimer.

Hoe ontstaat agio?

Agio is niet iets dat er automatisch is, maar iets dat ontstaat als aandelen voor een hogere waarde worden uitgegeven dan hun eigenlijke nominale waarde. Er bestaat ook zoiets als “Disagio”. Dit komt voor als aandelen tegen een lagere prijs worden verkocht dan ze waard zijn. Het disagio is ook dan het verschil tussen de verkoopprijs en de waarde van het aandeel, maar negatief.

In België heet het “Uitgiftepremie”

De term uitgiftepremie is natuurlijk veel meer rechttoe, rechtaan dan agio. Dit extra bedrag wordt door ondernemer of belegger betaald bovenop de nominale prijs van het aandeel. In de koerswaarde van het aandeel is het agio altijd meegerekend. Je mag er dus vanuit gaan dat je ook agio of uitgiftepremie betaalt als je een nieuw aandeel aanschaft.

Aandelen van een Naamloze Vennootschap

Als je aandelen koopt van een Naamloze Vennootschap (een NV), dan zul je een bedongen (afgesproken) agio meteen moeten betalen. Als je een aandeel van een Besloten Vennootschap (BN) koopt, dan wordt er niet er niet gesproken over het agio. Dit bedrag gaat naar het vennootschap, waarna de aandeelhouder stemrecht krijgt en aanspraak maakt op een gedeelte van de winst van het bedrijf. Als een onderneming winst maakt, zal agio vanzelf ontstaan.

Disagio bij slechte prestaties

Een bedrijf dat slecht presteert, zal zijn aandelen niet snel kwijtraken. De waarde van een aandeel zal door de slechte prestaties dalen. In principe kan de waarde zelfs tot onder de nominale waarde van het aandeel dalen. De koopwaarde van het aandeel duikt dan onder de nominale waarde. Disagio is daarmee het negatieve verschil tussen de nominale en marktwaarde.

Veranderen nominale waarde?

Het is voor een vennootschap niet zomaar mogelijk de nominale waarde van aandelen te veranderen, ook niet als er sprake is van disagio. Dat is namelijk bij wet verboden. De vennootschap is altijd verplicht de aandelen uit te geven tegen nominale waarde, ook al zal niemand de aandelen tegen die (onvoordelige) prijs willen aankomen. Erg lastig is dat voor de onderneming. De nominale waarde kan pas verlaagd worden als een notaris toestemming geeft.

Officiële agiostortingen

Een agiostorting dient altijd officieel te gebeuren, namelijk via de AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders). Hier is geen akte van de notaris voor nodig. Een agiostorting wordt vaak bewust gedaan als een onderneming dringend geld nodig heeft, maar hiervoor niet naar de notaris wil gaan. Naar de notaris gaan betekent extra geld kwijt zijn.

Agio terugbetalingen

Agio terugbetalingen komen ook voor. Dit houdt een dat een gedeelte van het kapitaal wordt terugbetaald. Deze terugbetaling komt uit het eerder betaalde agioreserve. Een agioterugbetaling is in feite een dividenduitkering. Als het agiobedrag niet hoger is dan de prijs waartegen deze verkregen is, dan kan het agio geheel belastingvrij uitgekeerd worden.

Agio gaat naar de aandeelhouders

DE agioreserve gaat altijd naar de aandeelhouders. Hoeveel agio een aandeelhouder ontvangt, is afhankelijk van hoeveel geld hij in zijn aandelen heeft zitten. Dit is altijd in verhouding (dus percentueel). Elk aandeel geeft recht op een bepaald deel van de totale reserve.

Voordelig voor de aandeelhouders

Op termijn kan een agiostorting heel voordelig zijn voor de aandeelhouders van de vennootschap. Het aandelenkapitaal kan hiermee namelijk kunstmatig laag worden gehouden, terwijl het eigen vermogen wordt vergroot (aan de hand van de agiostorting). De aandeelhouders investeren in dit kapitaal aan de hand van de agiostorting. De investering kunnen ze op een later tijdstip terugvragen via een statutenwijziging en aandeeluitgifte.

Agio als risicocompensatie

Een agiostorting kan een vorm van risicocompensatie zijn voor aandeelhouders die er vanaf het begin van de onderneming al bij waren en veel meer risico hebben gelopen bij hun investering dan de aandeelhouders die er pas bijkwamen toen de onderneming eenmaal op rolletjes ging.

Lees ook onze tips over deze aanverwante onderwerpen

YouTube toelichting Agioreserve en winstreserve

In onderstaande video van BAES Education vind je een toelichting van de begrippen Agio- en winstreserve:

Op jouw succes!