Yield: betekenis en hoe je Yield kunt berekenen

Ben jij al bekend met het begrip “Yield”? Yield is een Engelse term, die in het Nederlands neerkomt op “vast” rendement. Onder vast rendement vallen onder andere de rente en het dividend. Yield is een term die veel bij obligaties wordt gebruikt. Hiermee geef je aan wat het verwachte rendement voor een belegger is. De Yield geeft ook aan wat het verwachte risico is dat dat de belegger loopt. High Yield houdt in dat het risico hoog is, maar het rendement ook.

Belangrijke disclaimer vooraf:
Dit is géén financieel advies. Speculeren is riskant, geeft verlies en moet alleen gedaan worden met geld dat je bereid bent te verliezen. Handelen, speculeren en beleggen is namelijk geen inkomstenbron, maar een riskante speculatie die gespreid moet worden om verliezen te beperken. Uitsluitend jijzelf bent hier verantwoordelijk voor. Volledige disclaimer.

Obligaties en ratings

Obligaties worden over het algemeen gezien als een meer stabiele vorm van investering dan aandelen. Als je investeert in een obligatie, krijg je te maken met een rating. De rating geeft aan hoe betrouwbaar de obligatie is of als hoe betrouwbaar deze wordt bevonden. Als een obligatie een lage rating heeft, wordt dit vaak gecompenseerd met een hoog rendement.

De Yield berekenen

Je berekent de Yield door het rendement te delen door de initiële (eerste) investering. Als je voor 10.000 euro aandelen koopt en je krijgt hier een dividend van 500 euro op, dan is de totale Yield 5% (500 gedeeld door 10.000). Het rekensommetje voor het berekenen van de Yield is eigenlijk makkelijk zat. Het enige dat je hiervoor nodig hebt is een rekenmachientje.

Niet hetzelfde als totale winst

De Yield van een obligatie of aandeel is niet hetzelfde als de totale winst die je hierop hebt behaald. Je krijgt natuurlijk ook nog met kosten als administratiekosten en transactiekosten te maken. Ook betaal je jaarlijks via Box 3 belasting over al je bezittingen in obligaties en aandelen.

Dividend als Yield

Ken je het begrip “Dividendyield”? Hiermee wordt de Yield uitgedrukt als percentage van het aandeel dat als dividend wordt uitgekeerd. Voor de meeste aandelen geldt dat hier jaarlijks dividend wordt uitgekeerd – deel van de winst van het bedrijf. Maar wist je dat een onderneming niet verplicht is dividend uit te keren? Er is dus ook geen garantie op Dividend Yield.

Bruto Yield en netto Yield

Het verschil tussen bruto Yield en netto Yield is eigenlijk vrij eenvoudig: bruto Yield is het rendement voor je hier bij de Belastingdienst rendement op hebt moeten betalen, terwijl netto rendement het rendement is nadat je er belasting over hebt betaald. In veel landen is er sprake van zogenaamde “Dividendbelasting”, waardoor de netto Yield een stuk lager uitvalt.

Yield en toekomstverwachting

Bij een aandeel kijk je meestal terug op wat de Yield is (wat heb je in een jaar tijd aan rendement behaald over het aandeel), terwijl je bij een obligatie in principe juist naar de toekomst kijkt. Bij obligaties ligt het min of meer al van tevoren vast wat de bijpassende Yield is.

Verwachte Yield

Bij een obligatie kun je een beeld schetsen van de totale Yield op basis van de Yield per jaar tot aan het jaar waarop de obligatie vervalt. Een nominale Yield zal per jaar veranderen. Als je naar de totale verwachte Yield kijkt, dan kijk je vooral terug naar wat de obligatie heeft opgeleverd.

Worst case scenario

Er bestaat zoiets als een “worst case scenario” voor het berekenen van Yield. Bij deze berekening kijk je naar de laagste potentiële Yield – dus het laagst mogelijke rendement van de obligatie. Dit scenario geeft aan welke risico’s er verbonden zijn aan het maken van de investering.

Yield van een beleggingsfonds

Voor je gaat investeren bij een beleggingsfonds, wil je natuurlijk weten wat dit je kan opleveren. Hiervoor kijk je naar het netto-inkomensrendement. De Yield van het fonds wordt bepaald door de totale jaarlijkse inkomensuitkering door de totale waarde van alle aandelen te delen. Tot deze inkomsteren horen de rente en het dividend van het jaar in kwestie. Hou er wel rekening mee dat de waardering van het beleggingsfonds met de dag verschilt.

Alles over Yield: een YouTube uitlegvideo

Een duidelijke YouTube uitlegvideo over wat Yield dividend is, vind je hieronder:


Lees ook onze tips over deze aanverwante onderwerpen

Op jouw succes!