Wat betekent Exchange Traded Fund?

Een ETF, zoals je hierboven hebt kunnen lezen, is de afkorting van Exchange Traded Fund. Dit product volgt een index, een obligatie of samenstelling van verschillende andere producten. Een ETF is een fonds, al is het een type fonds dat niet op de markt wordt verhandeld. De ETF heeft tot doel de waarde van alle onderliggende (vertegenwoordigde) producten zo dicht mogelijk te benaderen. Een index tracker is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het volgen van de AEX.

Belangrijke disclaimer vooraf:
Dit is géén financieel advies. Speculeren is riskant, geeft verlies en moet alleen gedaan worden met geld dat je bereid bent te verliezen. Handelen, speculeren en beleggen is namelijk geen inkomstenbron, maar een riskante speculatie die gespreid moet worden om verliezen te beperken. Uitsluitend jijzelf bent hier verantwoordelijk voor. Volledige disclaimer.

Wat is de onderliggende waarden van een ETF?

De onderliggende waarde van de ETF kan sterk verschillen. Het kan gaan om een selectie (een handjevol) aandelen in een bepaalde sector, een selectie obligaties, of juist de waarde van verschillende grondstoffen. Wil je je beleggingsportefeuille zo divers mogelijk maken (je risico spreiden door je geld in verschillende effecten te investeren), dan is een gespreide ETF ideaal.

Wat is de werking van een ETF?

Als aandeelhouder ben je eigenaar van een stukje (een aandeel) van het bedrijf. Het kopen van een tracker (volger) staat niet gelijk aan het eigendom van het aandeel, maar volgt de waarde van het aandeel. Een ETF is een weerspiegeling van de waarde van een set effecten.

De prestaties niet laten afwijken

De uitgever van de ETF heeft tot doel de prestaties zo min mogelijk te laten afwijken van de onderliggende waarde van de effecten, zoals aandelen. Alle wijzigingen moeten gevolgd worden.

Wat zijn leveraged ETF’s?

Bij een ‘gewone’ ETF is het zo dat de waarde vergelijkbar is met die van de onderliggende activa (effecten). Er bestaan echter ook zogenaamde ‘leveraged’ ETF’s, dit zijn ETF’s waar een hefboomwerking op van toepassing is. Als er sprake is van een hefboom, leen je geld van de uitgever van de ETF om meer in de onderliggende effecten te kunnen beleggen dan je met je eigen geld kan. Leveraged ETF’s zitten complex in elkaar en zoeken resultaat op korte termijn.

Risico’s leveraged ETF’s

Leveraged ETF’s worden kunstmatig gecreëerd en brengen hoge risico’s met zich mee. Het aankopen van leveraged ETF’s kan ook erg duur zijn, dus is lang niet altijd aan te raden. Wij raden beginnende beleggers aan deze optie lekker te laten schieten en je op andere zaken te richten.

Welke typen ETF’s zijn er?

Er zijn meerdere soorten ETF’s, die voor verschillende beleggingsstrategieën kunnen worden gebruikt. Hier volgt een overzicht van de meest populaire ETF’s:

  • Index-ETF’s: deze ETF’s proberen om een index te volgen. Een voorbeeld van een index-ETF is de S&P 500.
  • Obligatie ETF’s: dit zijn ETF’s die alleen in obligaties beleggen. Deze obligaties kunnen van bedrijven, van gemeenten, maar ook van (nationale) overheden zijn.
  • Commodity ETF’s: deze volgen de koersprestaties van verschillende grondstoffen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een edelmetaal als zilver of goud, of een grondstof als ruwe olie.
  • Industrie ETF’s: deze volgen een gehele industrie. Het kan gaan om de olieindustrie, maar ook om bijvoorbeeld technologie of farmaceutica.
  • Valuta ETF’s beleggen specifiek in vreemde valuta, denk aan US Dollars, of Britse Ponden.
  • Inverse ETF’s: dit zijn ETF’s die ontworpen zijn om van aandeeldalingen te kunnen profiteren.

ETF versus beleggingsfonds

Een ETF lijkt erg op een beleggingsfonds, maar is net iets anders. Beleggingsfondsen kopen net als ETF’s samenstellingen van producten of effecten. Het verschil tussen een ‘gewoon’ beleggingsfonds en een zogenaamde ‘tracker’ ETF zit hem in het beheer van het fonds. Bij een beleggingsfonds is een fondsmanager verantwoordelijk. Deze probeert de markt te ‘verslaan’.

Het verslaan van de markt

De manager(s) van een beleggingsfonds zijn bezig met het continue actief analyseren van onderliggende producten en vervolgens een resultaat te behalen dat bovengemiddeld is. Met het halen van dit bovengemiddeld resultaat wordt het ‘verslaan’ van de markt bedoeld. In een beleggingsfonds vinden daarom relatief vaak en op grote schaal aan- en verkopen plaats.

Beheerders van ETF’s

Beheerders van ETF’s zijn er niet op uit om de markt te verslaan. Het is hun bedoeling juist de waarde van alle onderliggende producten zo goed mogelijk te volgen. Omdat dit vaak makkelijker te doen is en minder risico met zich meebrengt, zijn de kosten van ETF fondsen vaak lager.

Welke voordelen hebben ETF’s?

Veel beleggers beschouwen ETF’s als voordelig. Dat komt onder meer de handelsflexibiliteit, de relatief lage kosten en de brede blootstelling aan de markt. Wat die begrippen nu precies inhouden bespreken we hieronder. We begrijpen het als dit niet voor iedereen gelijk helder is.

Wat wordt bedoeld met handelsflexibiliteit?

ETF’s nemen de vorm aan van aandelen. Ze zijn een stuk flexibeler te verhandelen dan de traditionele beleggingsfondsen. Je kunt een ETF elk gewenst moment op de handelsdag kopen of juist verkopen. Ook kan je meerdere orders geven, zoals stop loss (automatisch aankopen of verkopen bij een bepaalde waarde). Kortom ETF’s liggen erg flexibel in de markt.

Wat wordt bedoeld met breed marktbereik?

Breed marktbereik betekent dat ETF’s de waarde weerspiegelen van een breed aanbod van effecten op de markt. Ze bestaan als verzameling losse producten. In plaats van meerdere losse aandelen aan te kopen, kun je ook 1 ETF aankopen, die de waarde van deze aandelen weerspiegelt.

Wat maakt dat ETF’s laag in kosten zijn?

ETF’s worden meestal passief beheerd. Dat betekent in de praktijk dat de manager van de ETF niet voortdurend bezig hoeft te zijn met het volgen van trends en het verschuiven in het aanbod aandelen dat onderdelen uitmaakt van het fonds. Voor deze services moeten leden van het fonds een bepaald bedrag afdragen, maar omdat ETF’s geen gebruik maken van zulke diensten, liggen de kosten veel lager dan die van fondsen die sterk actief worden beheerd.

Kennen ETF’s ook nadelen?

Uiteraard kennen ETF’s ook nadelen. Elk financieel product kent zowel voordelen als nadelen, ETF’s zijn daar geen uitzondering op. Hieronder bespreken we alle nadelen één voor één:

  • Voorwaarden in liquiditeit: de liquiditeit van aandelen (hoe makkelijk een aandeel kan worden aangekocht en verkocht – hoe vaak de aandelen van hand wisselen), verschilt van ETF tot ETF. Het kan zijn dat je oog is gevallen op een ETF die niet bepaald liquide is. Het is dan lastig om deze ETF te bemachtigen. Meestal zorgt een grote spreiding (in de beleggingsportefeuille) ervoor dat een ETF niet-liquide wordt.
  • De onkostenratio: jaarlijks worden er door de broker bepaalde vaste bedrijfskosten (onkosten) gerekend aan hun klanten. Deze onkosten vormen de inkomsten van de broker. Let er op dat hoe hoger je onkosten zijn als klant, hoe kleiner je rendement zal zijn.
  • Verwar ETF’s niet met de hierboven beschreven (vaak heel complexe) Leveraged ETF’s en ook niet ETN’s (dit is een afkorting voor Exhange Traded Notes).

Hoe kun je beleggen in ETF’s?

Beleggen in ETF’s doe je met behulp van een broker. Je plaatst een order bij een broker, het liefst bij een broker die niet al te hoge kosten rekent en bij wie je de garantie hebt van een gediversifieerde (diverse) beleggingsportefeuille. Kies een ETF bij een broker die lage kosten rekent.

Waar moet je voor oppassen bij beleggen met ETF’s?

ETF’s worden niet actief beheerd. Dat betekent dat de beheerkosten relatief laag zijn, maar het houdt ook in dat er niet kan worden geanticipeerd op veranderingen op de markt, zoals als een bedrijf wordt overgenomen of als er wijzigingen plaatsvinden in de samenstelling van de index.

De timing van je belegging

De timing van je investering kan een groot effect hebben op je rendement. Als je in één keer een groot bedrag investeert, word je blootgesteld aan de kosten van de effecten. Je kunt ook geleidelijk beleggen, over een langere periode. Je belegt dan met kleinere bedragen, dat kan iedere maand, maar ook bijvoorbeeld per kwartaal. Beleg nooit met geld dat je op de korte termijn nodig verwacht te hebben. Beleggingen werpen meestal pas na enkele jaren echte vruchten af.

Hoe duur is beleggen in ETF’s?

Wie een ETF koopt, zal een bepaalde vergoeding moeten betalen aan de uitgever van het product. Meestal wordt deze vergoeding geïntegreerd in de kostprijs van de ETF. Omdat het om passief beheerde producten gaat, zijn deze kosten vrij laag, meestal rond de 0,2-0,6%. Meer info over de aankoopprijs en extra kosten van het product vind je in de prospectus.

’Tracker’ andere naam ETF

Een andere naam voor ETF is ‘Tracker’. Dat komt omdat een ETF de koers van een selectie effecten volgt. Volgt een ETF een specifieke index? Dan is er sprake van een index tracker. Omdat een ETF een tracker is, zal deze geen betere, maar (belangrijker nog) geen slechtere resultaten boeken.

Hoe worden ETF’s gemaakt?

De aanbieder van de ETF ‘bedenkt’ als het ware de ETF en brengt deze op de markt. De ETF is een spiegelbeeld en zal de koers van het origineel volgen. Meestal wordt eerst een fysieke ETF gemaakt: alle fysieke aandelen die onderdeel uit maken van de ETF worden opgekocht.

Lees ook onze tips over deze aanverwante onderwerpen

Dit zijn slechts enkele van de vele bronnen beschikbaar op onze website om jou te ondersteunen en te informeren.