Hoe bereken je het rendement van beleggen?

Hoe zit het met het rendement van een belegging? Dat is niet altijd zo makkelijk te bepalen. Bij beleggingen staat het van tevoren namelijk nog helemaal niet vast of je er wel of niet geld aan gaat verdienen. Bij beleggen moet je verstand hebben van zaken, maar je moet ook wat geluk hebben. Alles te weten komen over beleggingen en het rendement ervan berekenen? Lees dan dit artikel, want hier komt de aap uit de mouw. We vertellen je hoe je rendement berekent.

Belangrijke disclaimer vooraf:
Dit is géén financieel advies. Speculeren is riskant, geeft verlies en moet alleen gedaan worden met geld dat je bereid bent te verliezen. Handelen, speculeren en beleggen is namelijk geen inkomstenbron, maar een riskante speculatie die gespreid moet worden om verliezen te beperken. Uitsluitend jijzelf bent hier verantwoordelijk voor. Volledige disclaimer.

Het laten ‘groeien’ van geld

Het doel van beleggen is je vermogen laten groeien. Uiteraard gaat dat niet vanzelf en brengt het de nodige risico’s en uitdagingen met zich mee. Hoe veel geld je verdient met beleggen, is afhankelijk van hoeveel risico’s je neemt, hoelang je belegt, hoeveel geld je inlegt, hoe je risico’s verspreidt, maar ook van hoeveel geluk je hebt met je beleggingen.

Fondsen en voorbeeldrendementen

Hoe goed het mogelijk rendement te voorspellen is, is van een aantal factoren afhankelijk. Het ligt er aan hoe goed je investeringen gespreid zijn en in wat voor middelen je investeert. De verwachte winst bij een obligatie is bijvoorbeeld veel makkelijker te voorspellen dan die bij een aandeel. Beleg je bij een fonds, dan kunnen de financieel experts vaak zelfs een voorbeeldrendement voor je opstellen. Dit voorbeeldrendement laat zien wat de prognose is.

Ontwikkelingen in de markt

Hoe je beleggingen zich ontwikkelen, is voor een groot deel afhankelijk van gebeurtenissen in de wereld. Sommige van die gebeurtenissen zijn goed te voorspellen, anderen heel wat minder. Er kan altijd een financiële crisis of een oorlog ontstaan die van invloed is op de koersen.

Stappenplan rendement berekenen

Het berekenen van rendement doe je in de regel aan de hand van de volgende stappen:

  • Je bepaalt allereerst hoeveel geld je wil investeren
  • Ook bepaal je voor hoelang (hoeveel maanden, hoeveel jaar) je wilt investeren
  • Vervolgens hou je rekening met zaken als inflatie en administratiekosten (deze gaan af van je nettowinst).

Rekenhulpen online

Verschillende banken en beleggingsfondsen hebben online verschillende rekenhulpen voor je klaarstaan waarmee je verwacht rendement kunt voorspellen. Hou er rekening mee dat deze prognoses vaak erg gunstig zijn en jou moeten overhalen bij het fonds of de bank te gaan beleggen. Of je in de praktijk zoveel rendement gaat behalen, valt allemaal nog te bezien.

De rekenkundige of meetkundige methode

Er zijn twee manieren waarop je een verwacht rendement kunt berekenen:

  • De rekenkundige methode

De rekenkundige methode houdt in dat de verschillende rendementen van ieder jaar bij elkaar worden opgeteld en vervolgens worden gedeeld door het totale jarenaantal. Het cijfer dat je dat krijgt is het gemiddelde rendement over de jaren heen. Deze methode is erg praktisch als je achteraf wil bepalen hoeveel rendement je door de jaren heen hebt behaald.

  • De meetkundige methode

De meetkundige methode gaat om het jaarlijkse percentage dat bij het eindkapitaal wordt opgeteld. De meetkundige methode kijkt alleen naar de actuele situatie en niet naar de rendementen uit het verleden. Rendement uit het verleden geeft immers geen garantie voor de toekomst.

Berekenen van inflatie

Als je per jaar 4% rendement hebt, betekent dit niet dat je na een jaar ook 4% meer koopkracht hebt opgebouwd. Dat heeft te maken inflatie en die bedraagt ieder jaar een paar procent. Inflatie zorgt ervoor dat je jaar ieder jaar iets minder waard wordt dan het jaar ervoor.

Nominaal rendement en reëel rendement

Nominaal rendement is het rendement zonder rekening te houden met inflatie. Reëel rendement is het rendement dat je overhoudt als je de inflatie hier eerst van aftrekt.

Hoe ontstaat samengesteld rendement

Rendement is rendement bovenop rendement. Dit is heel aantrekkelijk, omdat het in korte tijd flink kan oplopen. Een andere naam is “rente-op-rente”. Je bouw niet alleen rente op over je vermogen, maar ook over het opgebouwde vermogen. Zo gaat de aangroei van rente na verloop van tijd steeds sneller. Het begint misschien langzaam, maar na verloop van tijd kan de groei enorm zijn. Wist je dat het hele Nederlandse pensioenstelstel werkt volgens dit principe?

Wat is de R/R-score?

De R/R-score is de verhouding tussen het risico en het rendement. Als het risico hoger is, verwacht je natuurlijk dat het rendement ook hoger is. Dat lijkt niet meer dan logisch. Let er wel op dat de R/R-score gebaseerd is op resultaten uit het verleden en laat zien hoe goed een aanbieder in het verleden in staat bleek een hoog rendement te halen bij een bepaald risico.

Rekening houden met standaard deviatie

Om de R/R-scoren berekenen, moet je met de standaard deviatie rekening houden. Deze laat zien hoe stabiel rendement van een product is geweest in de afgelopen drie jaar. De standaarddeviatie laat zien hoe risicovol de beleggingen van de aanbieder zijn geweest of nu zijn.

Laat je goed adviseren

Het is belangrijk dat je goed advies krijgt van de beleggingsadviseur of vermogensbeheerder in wat de precieze risico’s zijn die aan de manier van beleggen zijn verbonden. Bij beheerd beleggen komen altijd extra (administratie)kosten kijken. Die verwachte kosten dient de specialist met je te bespreken. Dat is een wettelijke verplichting. Lees informatie vooral zelf ook goed door.

Rendement van beleggen: YouTube advies

Weten wat het gemiddeld rendement van beleggen was in 2020? Een Passief Inkomen heeft het antwoord voor je:

Lees ook onze tips over deze aanverwante onderwerpen

Bronnen: rendement berekenen

Op jouw succes!