WOZ Waarde: betekenis

Weet jij al wat het begrip WOZ waarde precies inhoudt? Wat je er aan hebt? En waar het voor gebruikt wordt? In dit artikel geven we de precieze omschrijving van het begrip WOZ waarde en laten we zien waarom het zo belangrijk is dat je de WOZ waarde goed in de gaten houdt.

Belangrijke disclaimer vooraf:
Dit is géén financieel advies. Speculeren is riskant, geeft verlies en moet alleen gedaan worden met geld dat je bereid bent te verliezen. Handelen, speculeren en beleggen is namelijk geen inkomstenbron, maar een riskante speculatie die gespreid moet worden om verliezen te beperken. Uitsluitend jijzelf bent hier verantwoordelijk voor. Volledige disclaimer.

Gebruik van de WOZ waarde

WOZ waarde is een begrip dat belangrijk is voor de Belastingdienst. Aan de hand van de WOZ waarde kan de Belastingdienst namelijk bepalen wat jij precies aan belasting schuldig bent over je woning. De hoogte van de WOZ-waarde bepaalde hoeveel belasting jij moet betalen, maar ook voor welke heffingen je in aanmerking komt. De WOZ waarde is van toepassing op de onroerendezaakbelasting. Mocht je huren, ook dan is de WOZ waarde van belang.

Wie bepaalt de WOZ waarde?

De WOZ waarde wordt bepaald om de waarde van een woning mee uit te drukken. Maar let op: de WOZ waarde is niet per se hetzelfde als de reële waarde van de woning en ook niet de marktwaarde van de woning. De WOZ waarde wordt bepaald door de gemeentes. Deze gebruiken professionele taxateurs om te bepalen wat de waarde van jouw woning precies is.

WOZ waarde en belasting

Gemeentes zijn niet de enigen die willen weten wat de WOZ waarde van jouw woning is:

 • De gemeente bepaalt de OZB (Onroerende Zaak Belasting) op basis van jouw WOZ waarde. In sommige gevalle wordt de rioolheffing ook bepaald door de WOZ waarde
 • De waterschappen willen jouw WOZ waarde weten om de watersysteemheffing te kunnen bepalen
 • De Belastingdienst heeft de WOZ waarde van je woning nodig om verschillende soorten belastingen te kunnen bereken: de inkomstenbelasting (uit woning), maar ook de schenkbelasting, de vennootschapsbelasting, de verhuurdersheffing en de erfbelasting.

WOZ waarde bij huren

Ook bij huurwoningen is de WOZ waarde van groot belang. Waarom? Omdat hier voor een groot gedeelte de maximale huur van de huurwoning mee wordt bepaald. Bij de berekening van de maximale prijs van een huurwoning wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd puntensysteem. De WOZ waarde draagt hier voor een groot gedeelte aan mee. Verder wordt er onder andere gekeken naar de voorzieningen in de woning zelf en de totale oppervlakte.

Puntentellingen verschillen

Hoe het precies zit met de puntentellingen verschilt weer per vorm van huren. Er worden drie verschillende systemen gebruikt, voor zelfstandige woningen, voor onzelfstandige woningen (hier worden kamers en dergelijke bedoeld, zonder eigen keuken, sanitair en toegang). Ook worden er nog speciale puntentellingen gebruikt voor woonwagens.

Hoe oud is de WOZ waarde?

WOZ waarde bestaat officieel pas sinds 1994, toen de wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) werd aangenomen. Deze wet werd opgesteld om alle onroerende zaken in het land een bepaalde waarde te kunnen geven en dus goed te kunnen belasten. De officiële uitvoerder van het bepalen en bijhouden van de WOZ waarden werden de gemeentes. De WOZ waarde is niet alleen van toepassing op woningen, maar ook andere panden en zelfs op grond.

Jaarlijks vastgesteld

De waarden van panden en grond zijn constant in beweging. Vandaar dat deze worden telkens opnieuw gemeten worden. Jaarlijks om precies te zijn. De waarde van grond kan veranderen als het bestemmingplan verandert. Grond die eerst landbouwgrond wordt en een nieuw bestemmingsplan als bouwgrond heeft gekregen, kan fors meer waard zijn. Bij gebouwen moet je kijken naar de staat van het gebouw: verval, restauratie maar ook uitbreiding.

Bezwaar maken kan

Nu kan het zo zijn dat jouw woning een bepaalde WOZ waarde heeft gekregen waar je het helemaal niet mee eens bent. Dat komt vaker voor dan je denkt. Wist je dat je hier ook bezwaar tegen kunt maken? De WOZ waarde is immers geen absolute waarde, maar een taxatie: een cijfer dat gebruikt wordt door gemeentes om de hoogte van belastingen mee af

te stellen.

Hoe wordt de waarde bepaald?

Zoals gezegd, wordt de waarde door de gemeente bepaald. Dit gebeurt op basis van de vrije verkoopwaarde van de woning (de geschatte marktwaarde). Wat zou je huis opleveren als je deze nu te koop zou zetten? Voor de waardepeildatum wordt 1 januari van het voorgaande jaar genomen. Als je de WOZ waarde van 2022 wil meten, moet je dus kijken naar 1 januari 2021.

Waardebepaling in de praktijk

Als de WOZ waarde bepaald wordt, wordt er naar het volgende gekeken:

 • De verkoopprijzen van woningen bij jou in de buurt, die min of meer dezelfde kenmerken hebben (deze worden “referentiepanden” genoemd)
 • De precieze grootte en inhoud van de woning
 • De ligging (wijk en omgeving’
 • Het soort woning
 • Het bouwjaar van de woning
 • De gehele grondoppervlakte waar de woning deel van uitmaakt (tel hierbij op voor- en achtertuin, maar ook de grond waar de schuur op staat en dergelijke).

Verandering in 2022

Sinds 2022 wordt er niet meer gekeken naar de inhoud van de woning maar naar de “gebruiksoppervlakte”. Wat is nu eigenlijk het verschil? Met inhoud wordt het totaal aantal kubieke meters bedoeld, maar met gebruiksoppervlakte wordt vierkante meter bedoeld (dus niet m3 maar m2). Er is pas sprake van gebruiksoppervlakte als de stahoogte boven het oppervlak minstens 150 centimeter hoog is. Met andere woorden: kruipruimtes tellen vaak niet mee.

Onderhoud

Het spreekt voor zich dat hoe beter een woning onderhouden is, hoe meer deze op zal leveren. Als de woning verkocht wordt, zal een goed onderhouden woning meer opleveren, omdat de kopers minder tijd en geld hoeven investeren om de woning tiptop in orde te krijgen.

Waar vind je de WOZ waarde terug?

Je kunt de waarde op drie plekken terugvinden:

 • Informeren bij de gemeente waar de woning deel van uitmaakt (hier moeten gegevens van zijn)
 • Inloggen bij MijnOverheid.nl aan de hand van DigiD
 • Of neem een kijkje op het WOZ-waardeloket online.

Lees ook onze tips over deze aanverwante onderwerpen

De precieze betekenis van WOZ waarde: uitgelegd op YouTube

Vereniging EigenHuis heeft een handige animatie gemaakt waarin het begrip WOZ waarde voor je wordt uitgelegd:

WOZ waarde: bron

Op jouw succes!