Wat is de nominale waarde van een obligatie?

Waarschijnlijk heb je weleens van het begrip “nominale waarde” gehoord. In dit artikel gaan we je uitgebreid uitleggen wat nominale waarde precies betekent en hoe je dit herkent in een obligatie. We laten zien hoe het begrip in de praktijk wordt gebruikt en wat je ermee kunt.

Belangrijke disclaimer vooraf:
Dit is géén financieel advies. Speculeren is riskant, geeft verlies en moet alleen gedaan worden met geld dat je bereid bent te verliezen. Handelen, speculeren en beleggen is namelijk geen inkomstenbron, maar een riskante speculatie die gespreid moet worden om verliezen te beperken. Uitsluitend jijzelf bent hier verantwoordelijk voor. Volledige disclaimer.

Dit is nominale waarde

Nominale waarde wordt ook wel “oorspronkelijke waarde” genoemd. Dit is niet per se de waarde waartegen een financieel product op dit moment te koop staat. In het geval van een aandeel is de nominale waarde het bedrag waarvoor een onderneming het oorspronkelijk heeft uitgegeven. Als aandelen op de markt zijn gebracht voor 100 euro, dan is 100 euro de nominale waarde. Het kan heel goed zijn dat je inmiddels 120 euro voor zo’n aandeel moet betalen.

Waar vind je nominale waarde terug?

De nominale waarde is geen willekeurig bedrag. Een bedrijf kiest niet zomaar een willekeurig bedrag voor het op de markt brengen van een aandeel. Nee, hier wordt eerst goed over nagedacht. Wist je dat de nominale waarde van een aandeel vaak wordt opgenomen in de statuten van een N.V. (Naamloze Vennootschap)? De nominale waarde is een solide basis: een bedrag om op terug te vallen als het bedrijf bijvoorbeeld in zwaar weer terecht komt.

Nominale waarde voor de belegger

De nominale waarde van een aandeel is voor een belegger niet zo interessant. Het kan zijn dat de marktwaarde van het aandeel onder de nominale waarde komt te liggen. In dat geval moet je alsnog de nominale waarde betalen voor het aandeel. Maar in de praktijk komt het veel vaker voor dat de actuele koerswaarde van een aandeel boven de nominale waarde ligt. Kortom: je betaalt in praktijk meer voor het aandeel dan wat de nominale waarde aangeeft.

Hoe is nominale waarde berekend?

Er wordt niet zomaar een willekeurig bedrag gekozen voor de nominale waarde van het aandeel. Nee, hier komt een rekensom aan te pas. De nominale waarde van één aandeel bepaalt een bedrijf door het gehele eigen vermogen te delen door het totale aantal uit te geven aandelen. Overigens hoeft een bedrijf niet voor héél het vermogen in aandelen uit te geven.

Rekensommetje in de praktijk

Stel: een onderneming is 200.000 euro waard. Dan kan het alsnog zijn dat er voor 100.000 euro van het eigen vermogen (50%) aan aandelen wordt uitgegeven. Als er 10.000 aandelen worden uitgegeven, dan heeft elk aandeel een nominale waarde van 10 euro (want 10.000 keer 10 is 100.000). De actuele waarde van het aandeel kan vervolgens in de praktijk gaan afwijken.

Hoe zit het bij obligaties?

Een belegger heeft een broertje dood aan de nominale waarde van een aandeel, maar bij een obligatie ligt dat wel anders. Waarom? De aflossing en de rentevergoeding worden bij een obligatie beiden berekend over de nominale waarde. Wil je weten wat een obligatie je oplevert? Dan moet je dus goed kijken naar de nominale waarde van de obligatie in kwestie.

Ook bij obligaties zijn er wijzigingen in koers

Let op: als een obligatie een nominale waarde van 100 euro, wil dat niet zeggen dat je de obligatie ook daadwerkelijk voor 100 euro kunt kopen. Ook bij obligaties is er sprake van wijzigingen in koers. De nominale waarde van de obligatie is van belang voor de rente en de aflossing, maar bepaalt niet voor welk bedrag je de obligatie aankoopt. Is er veel vertrouwen in een bepaalde obligatie, dan zal deze voor meer dan de nominale waarde worden verkocht.

Onder of boven pari

Een obligatie waar veel vertrouwen in is, zal “boven pari” worden verkocht. Dit betekent dat je meer betaalt voor de aanschaf van de obligatie dan wat de nominale waarde ervan is. Als er sprake is van boven pari, wordt de uitgevende instantie gezien als betrouwbaar: een partij die de verplichtingen nakomt. Als er “onder pari” wordt verkocht, dan worden obligaties voor minder dan de nominale waarde verkocht. De reputatie van de uitgever is discutabeler.

Lees ook onze tips over deze aanverwante onderwerpen

Nominale waarde obligatie: een toelichting op YouTube

In deze video van It’s The Economy! vind je een uitleg over de werking van obligaties (plus wat de nominale waarde is) op Havo en VWO bedrijfskunde niveau:

Op jouw succes!