Betekenis van: bruto, netto, kale huur en rekenhuur

Begrippen als “bruto,” “netto,” “kale huur” en “rekenhuur” heb je ongetwijfeld weleens voorbij zien komen. Maar wat betekenen ze nu echt? Dat is wat we in dit artikel proberen te achterhalen. We leggen je uitgebreid uit wat elk begrip betekent en hoe je dit in de praktijk herkent.

Belangrijke disclaimer vooraf:
Dit is géén financieel advies. Speculeren is riskant, geeft verlies en moet alleen gedaan worden met geld dat je bereid bent te verliezen. Handelen, speculeren en beleggen is namelijk geen inkomstenbron, maar een riskante speculatie die gespreid moet worden om verliezen te beperken. Uitsluitend jijzelf bent hier verantwoordelijk voor. Volledige disclaimer.

Bruto en nettolonen

De begrippen bruto en netto zijn het meest bekend van je loonstrookje. Hier staat namelijk op aangegeven wat je bruto verdient, maar ook wat je hier netto aan overhoudt. In de praktijk zal het brutoloon altijd hoger uitpakken dan het nettoloon. Het brutoloon is namelijk het nettoloon plus ingehouden bedragen, plus loonheffingen. Het nettoloon is het bedrag dat je uiteindelijk iedere maand op je bankrekening krijgt gestort van je werkgever.

Welke loonheffingen zijn er?

Er zijn verschillende soorten loonheffingen, waarvan er een aantal standaard zijn. Zoals:De personeelskorsten

 • De loonbelasting (dit wordt ook wel de “Premie Volksverzekering” genoemd)
 • De Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Je zorgverzekering wordt voor een gedeelte betaald vanuit je inkomen. Elke maand wordt er een deel van je brutosalaris aan de zorgverzekeraar uitbetaald. Netto hou je maandelijks dus minder over.

 • Pensioenpremie

Iedere maand wordt er ook een deel van je salaris ingehouden dat naar je pensioen gaat. Dit krijg je in stukjes en beetjes uitbetaald als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Aanvullende loonheffingen

Afhankelijk van het type contract dat je getekend hebt, kunnen er aanvullende loonheffingen zijn, zoals:

 • Loonbeslag
 • Opgenomen wachtdagen in geval van (langdurige) ziekte
 • De bijdrage voor privégebruik van de bedrijfsauto.

Hoe wordt brutoloon bepaald?

Het te verdienen brutoloon wordt bepaald in overleg tussen werkgever en werknemer. Hierbij moet er met een aantal zaken rekening worden gehouden, zoals de CAO-regels en het wettelijk minimumloon. Verder is het vooral een kunst van goed onderhandelen met je werkgever. Een passend loon vinden? Dat doe je door te vergelijken in de markt. Het is online makkelijk terug te vinden wat een geschikt salaris is bij een bepaalde functie.

Een hulpmiddel inzetten

Online zijn verschillende hulpmiddelen te vinden voor het maken van een berekening van brutoloon naar nettoloon. Als het goed is kun je zo’n berekening ook terugvinden op je loonstrookje. Kies je voor een rekentool, kies bijvoorbeeld die van Loonwijzer, ADP of BerekenHet.

In het kort

Hier een geheugensteuntje met het verschil tussen netto en bruto:

 • Nettoloon is het loon dat een werknemer op de bankrekening krijgt gestort
 • Brutoloon is het loon dat in cao en contract is afgesproken.

Verschillende premies bij brutoloon

Van het brutoloon gaan verschillende premies af. Deze premies beschermen je bijvoorbeeld bij het verlies van je baan, maar ook bij tal van andere tegenslagen waar je mee te maken kunt krijgen:

 • Pensioenpremie (met pensioen gaan we vroeg of laat allemaal)
 • WGA: de Werkhertvatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten
 • AOW: de Algemene Ouderdomswet (vanaf een bepaalde leeftijd maken we hier allemaal aanspraak op)
 • AWBZ: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (voor als ziekte niet zomaar overgaat
 • ANW: de Algemene Nabestaanden wet.

Verschil kale huur en rekenhuur

“Rekenhuur” is een begrip waar je mee te maken krijgt als je huurtoeslag aanvraagt. In feite is het de kale huur plus de servicekosten. Het is wettelijk bepaald dat die servicekosten maximaal 48 euro mogen bedragen. Als de rekenhuur lager uitpakt dan de bepaalde huurtoeslaggrens, dan maak je als huurder aanspraak op huurtoeslag. Als deze hoger is, dan niet.

Wanneer betaal je servicekosten?

Servicekosten komen vooral voor in flats en appartementen, waarbij veel verschillende mensen onder één dak wonen. De Wet op Huurtoeslag maakt onderscheid tussen vier soorten kosten:

 • Energiekosten in gemeenschappelijke ruimten (voor de liften, in de hallen, et cetera)
 • De schoonmaakkosten die voor de gemeenschappelijke ruimten worden betaald
 • Reparatie- en onderhoudskosten voor recreatie- en dienstruimten
 • Huismeester-, flatwachter- of conciërgekosten.

Optelsom extra kosten

Elke kostenpost telt officieel voor maximaal 12 euro mee. In totaal wordt er dus maximaal 48 uur extra opgeteld bij de kale huur om de rekenhuur te bepalen. Als één van de kosten duurder is dan 12 euro, dan wordt voor de huurtoeslag alleen maar maximaal 12 euro bepaald.

Huurtoeslag over servicekosten

Het is mogelijk huurtoeslag over de servicekosten te krijgen. Als de huurprijs goed is, maar de servicekosten erg hoog zijn, is het hiermee alsnog mogelijk de huurprijs te betalen met een relatief laag inkomen. In dit geval worden overige kosten door de huurtoeslag vergoed. De kale huur maakt uit of er bij een woning sprake is van sociale huur, maar het is de totale rekenhuur die bepaalt of er wel of niet huurtoeslag mogelijk is voor de huurwoning.

Servicekosten die niet meetellen

Bepaalde servicekosten tellen niet mee in het bepalen van de rekenhuur. Dit zijn alle kosten die niet in één van de bovenstaande vier categorieën vallen. Deze kosten maken dan ook geen onderdeel uit van de rekeninghuur. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor het gebruik van meubels in een gemeubileerde woning, de kosten voor wasmachine- of internetgebruik.

Lees ook onze tips over deze aanverwante onderwerpen

Begrippen als bruto, netto, rekenhuur en kale huur op YouTube toegelicht

In deze uitleganimatie krijg je uitgebreid uitleg over het verschil tussen bruto en netto winst:

In onderstaande video van Huurteam Utrecht wordt uitgelegd hoe het precies zit met huur en huurkosten:

Kale huur en rekenhuur: bronnen

Op jouw succes!