Investeren in grond: dit zijn de mogelijkheden

Welke investeringsmogelijkheden biedt investeren in grond, vraag je je misschien af. Best veel, is het misschien verrassende antwoord. In dit artikel bespreken we wat de precieze mogelijkheden zijn als je in grond wil investeren. Hoe kun je dit gaan doen en wat levert het je op?

Belangrijke disclaimer vooraf:
Dit is géén financieel advies. Speculeren is riskant, geeft verlies en moet alleen gedaan worden met geld dat je bereid bent te verliezen. Handelen, speculeren en beleggen is namelijk geen inkomstenbron, maar een riskante speculatie die gespreid moet worden om verliezen te beperken. Uitsluitend jijzelf bent hier verantwoordelijk voor. Volledige disclaimer.

Vooronderzoek is belangrijk

In een klein land als Nederland, met een grote bevolking, is grond schaars. Dat betekent dat er veel vraag zal zijn naar een goed stukje grond. Je kunt ervan uitgaan dat een mooi perceel land tegen een goede prijs te verkopen is. Bij grond gaat het niet om investeren in iets wat er al is, maar juist een basis waarop iets nieuws gemaakt kan worden. Grond kan gebruikt worden voor de landbouw, voor recreatie, maar natuurlijk ook om op te bouwen. Grond is niet gratis.

Woningnood in Nederland

In Nederland is een groot tekort aan Nederland. Dat betekent dat er veel vraag is naar nieuwe woningen. Om woningen te bouwen, heb je grond nodig (en bouwvergunningen). Als jij grond bezit en een projectontwikkelaar wil die grond hebben, dan kun je er aardig wat aan verdienen. De woningnood in Nederland is zo groot dat er in 10 jaar tijd minstens 1 miljoen nieuwe woningen bij moeten. Hiervoor zal onder andere ook landbouwgrond opgeofferd worden.

Grond in de buitengebieden

De bruikbare landbouwgrond bevindt zich vooral in het buitengebied, rond de steden. Het zijn vooral de lokale overheden die bepalen waar woningen gebouwd mogen worden en waar niet. Door de centrale overheid worden er ook zogenaamde “woningbouwlocaties” aangewezen. Deze locaties zijn letterlijk aangewezen om nieuwe woningen op te bouwen.

Bebouwing in Nederland

“Nederland is al zo vol gebouwd” zeggen ze weleens. Dat is absoluut waar, zeker als je kijkt naar de landen om ons heen. Maar wist je dat nog maar 10 procent van de Nederlandse grond bebouwd is? Dat is dus maar een tiende. Dit valt dus nog wel mee. Hier een paar procentjes aan toevoegen, moet een niet heel groot probleem zijn, zeker niet als je daar een groot probleem als de Nederlandse woningnood structureel mee aan kunt pakken.

Het handelen in grond

Grond is onroerend grond: je kunt het immers niet verplaatsen. Grond wordt voor de wet gezien als bezit en kan vrij verhandeld worden. Als je investeert in een lap grond, word je ook de eigenaar van dat stuk grond. Je kunt grond aankopen en verkopen wanneer je wil. Je kunt hier elke mogelijke prijs voor vragen (zolang er natuurlijk maar een partij is die je prijs accepteert).

Investeren in grond steeds makkelijker

Nog niet eens zo heel lang geleden was het vrij lastig om in grond te investeren. Dit was vooral weggelegd voor projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en de overheden. Inmiddels worden percelen land steeds vaker in kavels (kleinere lappen grond) opgedeeld, waardoor ook kleinere ondernemers en particulieren ze kunnen betalen. Een lapje grond is nu voor veel mensen een betaalbare investering. Bovendien is het ook nog aantrekkelijk.

Waarom investeren in grond?

Investeren in grond heeft verschillende voordelen:

 • Er zal altijd vraag naar blijven en het aanbod is beperkt
 • Je betaalt geen belasting over de winst bij grondverkoop
 • De waarde van de grond komt in Box 3 (vermogen) van de Belastingdienst terecht en wordt minder zwaar belast dan de andere twee boxen
 • Grond houdt altijd zijn waarde (anders dan bijvoorbeeld een aandeel)
 • Je kunt grond vrij verkopen
 • De Nederlandse bevolking blijft voorlopig groeien, waardoor de vraag naar grond steeds groter wordt.

Wat als je een stukje grond koopt?

Heb je een kavel (een stuk van een perceel) aangekocht, dan word je officieel ingeschreven in het Kadaster. Een notaris is verantwoordelijk voor de rechtsgeldigheid van de overdracht.

 • Het begint met het tekenen van de koopovereenkomst (plus kopieën)
 • Eén van de exemplaren van de koopovereenkomst komt bij de notaris te liggen
 • Een ander exemplaar is voor jou
 • Het derde exemplaar is voor de persoon of die instantie waarvan je de grond hebt gekocht
 • Soms vraagt de notaris om een borgsom voor de grond (plusminus 10% van de totale waarde)
 • Van de notaris ontvang je de eigendomsakte. Ook krijg je van de notaris het bewijs op schrift dat je naam in het Kadaster is bijgeschreven.

Hoe wordt de waarde van grond bepaald?

Onafhankelijke taxateurs bepalen de waarde van Nederlandse grond. Deze berekening vindt plaats op basis van allerlei ingewikkelde formules. Op basis van deze geschatte waarde kunnen verkopende en kopende partij een eerlijke prijs afspreken. Kijk natuurlijk ook naar het toekomstperspectief: is er kans dat de grond in de toekomst meer waard zal zijn dan nu het geval is?

Voor wie is investeren in grond?

Ergens in investeren, brengt altijd de nodige risico’s met zich mee. Doe de investering alleen als je het geld écht kunt missen (niet afhankelijk bent van eventuele winst). Je moet ook een idee hebben van welke grond strategisch gelegen is. Investeren in grond betekent geduldig zijn. Misschien is de grond nu nog niet in trek, maar is dat pas over een jaar of vijf het geval.

Grond en bestemmingsplan

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat alle grond een bestemmingsplan moet hebben. Bepaalde grond is bestemd om op te bouwen, terwijl andere grond voor recreatie wordt gebruikt. Het is mogelijk dat het bestemmingsplan van de grond verandert, maar dit komt niet heel vaak voor. Hiervoor moet er eerst een officiële bestemmingswijziging zijn doorgevoerd.

Hoe transparant is de grondmarkt?

Grondaanbieders zullen je vertellen dat de grondmarkt erg transparant is. Een transactie gebeurt via de notaris en wordt in het Kadaster vastgelegd. Als je grond koopt, ben je er volledig eigenaar van. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) waarschuwt er echter voor dat er ook flink wat risico’s verbonden zijn aan investeren in landbouw- en bosgrond. De waarde van grond neemt pas toe als de grond ook echt een bouwbestemming heeft.

Gebouwd wordt er lang niet altijd

Alleen als de grond een bouwstemming krijgt, zal de waarde ervan toenemen. Toch is het vaak genoeg het geval dat er voor het aangekochte stukje grond nooit een bouwbestemming volgt. In dat geval kom je bedrogen uit. Het is dus belangrijk van tevoren goed onderzoek te doen.

Veranderingen in de grondmarkt

De grondmarkt blijft altijd in beweging. In de afgelopen 10-15 jaar zijn de gemeenten hun monopolie kwijtgeraakt op woningbouwlocaties. Steeds meer partijen dingen mee: van projectontwikkelaars tot woningcorporaties en van bouwbedrijven tot weer andere organisaties. De grootste waardestijgingen in grond vinden plaats in bouwgrond bij grote steden.

YouTube advies: investeren in grond

Royaal Vastgoed laat je zien wat de mogelijkheden zijn met investeren in Nederlandse grond:

NotarisTV maakt aanvullend duidelijk wanneer een stuk grond als bouwgrond in aanmerking komt:

Bron: investeren in grond

Op jouw succes!